marți, 15 ianuarie 2013

“ APOCALIPSA DUPĂ SHAKESPEARE “ – TEATRUL NAȚIONAL “ MARIN SORESCU “ din CRAIOVA


UN COLAJ CU INTENȚII FILOSOFICE FORȚATE TEATRAL
        
Reputatul regizor polonez, Janusz Wisniewski, multipremiat și în plan internațional, propune o “gramatică teatrală” specială pentru “Apocalipsa după Shakespeare”. Textul îi aparține și este un colaj în care include pe Shakespeare ca pretext prin câteva scene singulare și simplist tratate din “Macbeth”, plus multe altele cu replici din “Îmblânzirea scorpiei”, “Richard III” și Sonete, alăturate replicilor din Biblie, celor din “Adventul” de W.H.Auden, din “Străbunii” de Adam Mickiewicz și “Dezideratul” de Max Ehrmann. Colajul său se vrea a susține un comentariu filosofic cu pregnantă intenție religioasă despre degradarea lumii, infernul existențial și posibila exorcitare a răului condiției umane. Crima din “Macbeth” rămâne doar vârful de lance al răului, iar sângele, mereu prezent în ilustrarea teatrală, nu poate fi șters niciodată. “Apocalipsa” e desprinsă ca idee dintr-un capitol al Noului Testament în care alegoric se avertizează asupra apropierii sfârșitului lumii și a judecății de apoi pentru nerespectarea celor Zece Porunci. Colajul preia motivul biblic și îl argumentează prin crima din “Macbeth” pentru obținerea puterii.

Prin acest colaj, spectacolul lui Janusz Wisniewski devine ca sens general o parabolă ce include ca într-un “puzzle” o serie de alte parabole particulare desprinse din scrierile alese pentru a demonstra degradarea condiției umane și salvarea prin religie. Este un spectacol încărcat de simboluri și metafore, cu iz poetic dictat și de sensurile multor replici versificate. Tot acest amalgam de intenții ideatice, ostentativ teatralizate, au drept rezultat “un spectacol rece”, moralizator didactic, lipsit însă, de emoție, fad și chiar plictisitor în unele momente, cu toate că se rezumă la o oră și douăzeci de minute de reprezentare. Prin definirea teatrală a mai multor grupări sociale implicate în demonstrația gravității încălcării celor Zece Porunci biblice, Janusz Wisniewski își dorește o radiografie a tragediei răului din lume – crima, războiul, prostituția, violul, etc. Colajul folosește o numeroasă distribuție pe care o vom specifica, mai jos pentru a arăta segmentele sociale la care apelează regizorul, ce prind aspect teatral ca “păpuși” ale vieții și Infernului prin efortul deosebit al actorilor distribuiți. Ei recită cu patos replicile și se supun docil indicațiilor regiei de a ilustra teatral nebunia unei lumi măcinate de răul ce o domină în ansamblu, dar și în particular pe fiecare, în funcție de segmental social căruia îi aparține. Regizorul insistă mereu pe importanța segmentelor sociale printr-o mișcare-dans în cerc, în același ritm muzical apropiat de cel al cabaretului. Repetarea mișcării obsesive în cerc a grupurilor prin coregrafia lui Emil Weselowski pe muzica lui Jerzy Satanowski, este o singulară cavalcadă vizuală pe un sonor strident. Actorii distribuiți, sârguincios servesc imaginea generală a acestor “coruri” teatrale ale lumii.  Atenționăm asupra distribuției ce reunește personalități ale teatrului pentru a sugera personaje schemă, argument al unei idei regizorale moralizatoare, însă simplist dezvoltate. Cităm distribuția : Lady Macbeth – Cerasela Iosifescu, Macbeth – Adrian Andone,  Duncan – Ion Colan, Ady Macduff – Iulia Colan, Ofițeri – Dragoș Măceșanu, Cătălin Vieru, Mircea Tudosă, Andrei Dunaev, Gentlemen – Eugen Titu, Tudorel Petrescu, Văduva – Iulia Lazăr, Văduva comentatoare – Natașa Raab, Dame : Cea care merge la morminte – Gabriela Baciu, Justa – Corina Druc, Maiestuoasa – Geni Macsim, Milostiva – Anca Dinu, Dulcea – Teodora Țenea, Amara – Diana Gherasim, Spectre : Mireasa – Monica Ardeleanu, Duhul din Iad – Angel Rababoc, Umbra din Iad – Claudiu Bleonț, Cavalerul – Tiberiu Nicuț, Domnișoara – Ruxandra Radu, Dame de companie : Ah – Mirela Cioabă, Oh – Tamara Popescu, Ha-Ha – Raluca Păun, Oh-Oh – Petra Zurba, Demon – Marian Politic, Demon și mai rău – Valeriu Dogaru, Exorciști : Medicul englez – Cătălin Băicuș, Medicul scoțian – Romanița Ionescu, Mater Dolorosa în icoana din Czestochowa – Gina Călinoiu, Iosif - Ștefan Cepoi, Măgarul (Sărăntocul) – Nicolae Poghirc, Tâlharul bun – Cosmin Rădescu, Soldați : Soldat I – Nicolae Guran, Soldat II -  Robert Deca, Soldat III – Alexandru Cotea, Christos Pashos – George Albert Costea și copiii – Daria Casiana  Ciobanu, Alexia Maria Petec , Iulia Elena Tudor. Sublinierea numelui personajelor arată și imposibilitatea, ca într-o oră și douăzeci de minute, ele să devină sugestiv consistente pentru linia caracterială și demonstrația tematică dorită de regizor. Sunt  numai un “cor” cu rost figurativ tematic.        
Fiind “un spectacol de Janusz Wisniewski”, evident că pe lângă colajul textului și regie, îi aparține și scenografia. Domină în trei colțuri, trei cruci albe cu scări, iar pe latura centrală o masă lungă, prin care se punctează locurile acțiunii în spațiul de joc. Majoritatea costumelor ar indica epoca lui Adam Mickiewicz, marele poet romantic polonez, luptător pentru independența țării sale, contemporan cu Napoleon și războaiele sale. Machiajul definește chipuri trecute în neființă. Regizorul mai insistă în vizualizare pe sângele crimelor și uită însă, că spectacolul se derulează într-un spațiu neconvențional, pe scena mare a teatrului, cu publicul pe gradene în imediata apropiere a interpreților, iar insistența pe prea mult sânge sub formă de “ketchup” devine o exagerare, un efect derizoriu. În nicio secvență, regizorul nu intenționează o interacțiune relațională directă cu spectatorii, necesară pentru un spațiu de joc neconvențional. Publicul asistă doar la demonstrația sa de “gramatică teatrală” pe ideea de condamnare a răului lumii ce duce la “apocalipsă”, de parcă acest rău nu ar măcina și prezentul, asistența de pe gradene. Moralizator, în final, regizorul îl ridică pe o cruce și pe Christos, în pandant cu un ofițer, cea de a treia cruce fiind luminată cu beculețe în așteptarea unui alt sacrificiu. După primele aplauze de sfârșit, regizorul insistă, și oferă un “song” moralizator susținut de “văduva comentatoare” (Natașa Raab) pentru a sublinia forțat, didactic, mesajul colajului.

Nu ne sunt cunoscute spectacolele anterioare prin care Janusz Wisniewski a obținut prestigioase premii internaționale, dar “gramatica teatrală” aplicată pentru “Apocalipsa după Shakespeare” nu are un rezultat convingător. Îl speculează pe Shakespeare, ca punct de atracție. Precizează, în câteva momente, tragedia fără subtext însă, din “Macbeth”. Lady Macbeth devine numai un argument al colajului său, nu participă la drumul crucificării vinovăției, mereu ilustrart în scenă de către “corul” degradării umane. Ea provoacă o crimă și înnebunește, drept pedeapsă. Cerasela Iosifescu, pe o linie a interpretării particulară în raport cu îndrumarea regizorală a ansamblului, reușește să deseneze totuși, prin trăirea interioară a stărilor, un personaj, un argument credibil al demonstrației, că actul criminal poate distruge umanitatea. Lady Macbeth prin textul lui Shakespeare, devine un personaj, dar celelalte rămân numai fantoșe prin intențiile regiei și colajului, prezentate de actorii recitatori de replici diverse, cu apariții cu simplă expresie. Sunt puțin convingătoare aceste marionete, unele fiind și sufocate de “ketchup” pentru a arăta nebunia devastatoare a lumii. Prin viziunea sa, regizorul intenționează să revoluționeze convenția teatrală a unui  mesaj grav, dramatic, cu substrat moralizator religios, dar nu reușește decât parțial, în puține momente, să întreprindă și să transmită provocator, atractiv emoțional, “gramatica sa”.
Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova rămâne o instituție cu proiecte remarcabile, datorate invitării în domeniul regiei a unor personalități internaționale de marcă precum Yannis Paraskevopoulas care a realizat “Medeea”, Tim Carroll care a propus un experiment original, “Odysseia” sau Silviu Purcărete realizator al unor spectacole cu piesele lui Shakespeare. De astă dată, Janusz Wisniewski, o altă personalitate internațională, a exersat un experiment pentru inovarea expresiei și convenției teatrale, rămas însă, în zona căutărilor mult prea încărcate de simboluri, incoerent dirijat pentru a servii substanța unei teme majore. De la textul - colaj ce apelează superficial și prin titlu, la Shakespeare și Biblie, până la vizualizarea teatrală, spectacolul rezultat este o intenție de meditație filosofică în gol emoțional despre răul lumii ce o poate duce la “apocalipsă”. De la antici și până astăzi, drum ce vrea să îl parcurgă prin colajul său regizorul polonez, ca și alți regizori creatori de curente teatrale novatoare, teatrul rămâne totuși, arta comunicării prin personaje vitale aflate în conflict. “Apocalipsa după Shakespeare” este numai un experiment în care personajele devin doar scheme distanțate de consistența unui posibil conflict amplu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu